Board of editors

Editor in chief:

    prof. dr hab. Paweł Czarnecki

 

Assistant editor:

    mgr Andrzej Goworski

 

Thematic editors:

    dr Sławomira Lisewska
    prof. dr hab. Miroslav Kelemen
    dr Krystyna T. Panas

 

Language editors:

    Język polski: dr Paweł Panas
    Język angielski: Andy Ender MA
    Język słowacki: Mgr. Andrea Gieciová – Čusová
    Język czeski: PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D.
    Język rosyjski: Andrey Stenykhin MA

 

Statistical editor:

    doc. dr Kiejstut R. Szymański


Typesetting:

    Fedir Nazarchuk

Graphic design:

    Fedir Nazarchuk