Scientific council

Przewodniczący / Chairman

Biskup diecezjalny, ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji w Rożnawie (Słowacja) profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych. Studiował filozofię i teologię na RkCMBF UK w Bratysławie (1993 – ThDr.), na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (gdzie uzyskał stopień naukowy doktora pod kierunkiem ks. prof. Józefa Tischnera) oraz na Państwowym Uniwersytecie w Presov na Słowacji. Członek Słowackiej Komisji Akredytacyjnej. Autor wielu monografii naukowych i artykułów publikowanych w różnych krajach.

Członkowie / Members

Daniel West jest profesorem i dziekanem Department of Health Administration and Human Resources, University of Scranton w USA. Specjalizuje się w międzynarodowej opiece zdrowotnej, globalizacji, wielokulturowości i zarządzania różnorodnością. Jest profesorem wizytującym wielu uczelni zagranicznych m.in: University of Matej Bel na Słowacji Slovakia oraz Tbilisi State Medical University w Gruzji. Pełni także funkcję Prezydenta HTC Consulting Group, Inc. w USA.

Profesor Uniwersytetu w w Princeton w USA. Autor wielu nagradzanych książek min: The Rehumanization of Art and Literature (MIT/October Books, 2012) nagroda: Modern Language Association's Aldo and Jeanne Scaglione Prize, All the Graphs: Soviet Factography and the Emergence of Avant-Garde Documentary przez University of Chicago. Stypendysta The Fulbright, Humboldt and Whiting Foundations, and Cornell University's Society for the Humanitie oraz The John Simon Guggenheim Foundation i The American Council of Learned Societies.

Jest profesorem nauk humanistycznych, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych oraz teologicznych. Pełni funkcję Kierownika Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Dyrektora Instytutu Naukowego Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.


Wybitny, uznany międzynarodowy badacz filozofii i etyki. Profesor wizytujący wielu zagranicznych uczelni. Autor bardzo wielu książek i artykułów publikowanych w Polsce i zagranicą. Wychowawca młodzieży.

Eugeniusz M. Bobosov (Бабосов, Евгений Михайлович) – profesor doktor habilitowany, akademik Narodowej Akademii Nauk Białorusi, największy białoruski filozof, socjolog i kulturolog. Założyciel Partii Republikańskiej Pracy i Sprawiedliwości. Autor wielu prac naukowych i publicystycznych.

 

Laureat Nagrody Państwowej Akademii Nauk Białorusi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, Ministerstwa Edukacji Białorusi nagrody dla najlepszego podręcznika, Nagrody Międzynarodowej Sorokina, Tytuł Naukowca Republiki Białorusi. W roku w 2007 został nagrodzony Orderem Łomonosowa. Zajmuje się obecnie problemami socjologii, kulturoznawstwa, nauk politycznych, społecznych i administracji publicznej.

Duchowny Kościoła Greckokatolickiego, tytularny dziekan, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, filozof i teolog. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a także na Wydziale Filozoficznym Państwowego Uniwersytetu w Prešov na Słowacji. Autor wielu książek i artykułów naukowych . Obecnie kierownik Katedry Filozofii i Religioznawstwa na Wydziale Teologii Grekokatolickiej na Uniwersytecie w Prešov na Słowacji.

Profesor doktor habilitowana nauk pedagogicznych, Akademik Narodowej Akademii nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie, zagraniczny członek Rosyjskiej Akademii Edukacji, członek Międzynarodowej Akademii Nauk Pedagogicznych. Doctor Honoris Causa Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego i Uniwersytetu Bezpieczeństwa we Lwowie, profesor honorowy Uniwersytetu Edukacji Zarządzania NAPS. Akademik-sekretarz Wydziału Edukacji Zawodowej i Edukacji Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

 

Wiodący naukowiec w dziedzinie pedagogiki zawodowej. Pod jej kierownictwem opracowano koncepcję kształcenia zawodowego na Ukrainie oraz standardy państwowego kształcenia zawodowego.

 

Autor i współautor ponad 500 prac naukowych z zakresu teorii i historii, pedagogiki, dydaktyki, zawodowego kształcenia i szkolenia zawodowego. Wśród nich książka "Transformacja Zawodowa Ukrainy", pubkikowała książki w Polsce min: "Kształcenie Zawodowe w Polsce i na Ukrainie - na TLE przemian", "Kształcenie Zawodowe i Pedagogiczne na Ukrainie» «Pedagogia Jana Pawła II. Teoria i praktyka w XXI wieku .