O czasopiśmie

Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM (International Social and Humanities Studies Humanum) ISSN 1898-8431 (ISSN 2450-0313).

 

Czasopismo indeksowane na w bazie ERIH PLUS  

 

40 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki.

 

HUMANUM to recenzowane i punktowane czasopismo naukowe wydawane jako kwartalnik, w którym publikowane są artykuły naukowe obejmujące problematykę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w językach kongresowych we współpracy  z naukowymi ośrodkami z Polski i zagranicy.

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy
Osoba fizyczna Firma
The maximum file size is 15mb (pdf, doc, docx)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.