O czasopiśmie

Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM (International Social and Humanities Studies Humanum) ISSN 1898-8431 (ISSN 2450-0313), 7 pkt na liście rankingowej wykazu czasopism punktowanych MNiSW (Lista B Lp. 992).

 

HUMANUM to recenzowane i punktowane czasopismo naukowe wydawane jako kwartalnik, w którym publikowane są artykuły naukowe obejmujące problematykę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w językach kongresowych we współpracy  z naukowymi ośrodkami z Polski i zagranicy.

 

Wykaz czasopism punktowanych znajduje się w wyszukiwarce dostępnej pod niniejszym adresem: www.czasopismapunktowane.pl

Formularz zgłoszeniowy
Osoba fizyczna Firma
The maximum file size is 15mb (pdf, doc, docx)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.