O czasopiśmie

JĘZYK W KOMUNKACJI (LANGUAGE AND COMMUNICATION) ISSN 2084-5111, 5 pkt na liście rankingowej wykazu czasopism punktowanych MNiSW (Lista B Lp. 1000).

 

JĘZYK W KOMUNKACJI to specjalistyczne, recenzowane i punktowane czasopismo naukowe podejmujące zagadnienia dotyczące roli języka w komunikowaniu. Prezentowane w periodyku analizy i wyniki badań odnoszą się do aspektu poznawczego, strukturalnego i stylowojęzykowego wydarzeń komunikacyjnych zaistniałych w przestrzeni publicznej. W czasopiśmie jest również poruszana problematyka z zakresu komunikacji niewerbalnej.

 

Wykaz czasopism punktowanych znajduje się w wyszukiwarce dostępnej pod niniejszym adresem: www.czasopismapunktowane.pl

Formularz zgłoszeniowy
Osoba fizyczna Firma
The maximum file size is 15mb (pdf, doc, docx)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.