Lista recenzentów

Recenzenci:


 Jan Balbus,
 Anatolij G. Drabowskij,
 Abdumialik I. Nysanbajew,
 Konstantin D. Jakimczuk,
 Martin Jurašek,
 Borys G. Judin,
 Aneta Karageorgieva,
 Slávka Karkošková,
 Walery I. Karsiekin,
 Stefan Konstańczak,
 Slavomír Laca,
 Renáta Madzinová,
 Helen Suzane,
 Alex Tiapkin,
 Igor Zahara,
 Juraj Žiak
 Maria Marinicova