Kontakt

Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Sp. z o.o.


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy -Krajowy Rejestr Sądowy

 • KRS: 000389478
 • Kapitał zakładowy w wysokości 5000.00 PLN wniesiony w całości
 • REGON 142958180
 • NIP: 527-265-82-59
 • VAT EU: PL527-265-82-59


Konta bankowe:

 • Alior Bank S.A.
 • ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, Polska
 • SWIFT: ALBPPLPW
 • PLN: 05249000050000453066401148
 • CZK: PL20249000050000460013605868
 • EUR: PL36249000050000460048137289