Edukacja dla biznesu

Collegium Humanu-Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie wraz  z Apsley Business School of London oraz World Jurist Association jest organizatorem prestiżowych studiów podyplomowych Bachelor of Business Administration (BBA), Master of Business Administration (MBA), Master of Laws (LLM) oraz Doctorate of Business Administration (DBA). Studia prowadzone są we współpracy z partnerami ze Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier oraz Gruzji.